Publikacja o parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu.

Z okazji 25-lecia istnienia Parafii

 

Ponad dwadzieścia lat trwały starania władz kościelnych i ludzi świeckich o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła na Osiedlu w Oświęcimiu. Były to lata bardzo trudne, w których księża i ludzie świeccy doświadczali bezprawnych działań i prześladowań ze strony ówczesnych władz komunistycznych. Źródłem mocy i nadziei dla wszystkich był duży drewniany Krzyż osadzony na placu pozyskanym pod budowę świątyni już w roku 1958.

 

W lipcu 2011 r. ukazało się opracowanie, które ma formę dokumentu i przybliża czytelnikom wydarzenia, które towarzyszyły budowie kościoła i powstaniu parafii oraz ukazuje duszpasterstwo w minionych 25 latach jej istnienia. Jest w niej również rozdział poświęcony św. Maksymilianowi z okazji 70. rocznicy jego męczeńskiej śmierci.