Znalezione obrazy dla zapytania caritas logo
 logo

 

 

Realizacja unijnego programu pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym

podprogram 2018

Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria o pomocy społecznej, której udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in.:

- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,     

- niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

(zmiana od 1.10.2018 !!!!!!!!!!)

- dla osoby samotnie gospodarującej     1.402 zł. netto

- w rodzinie (na jedną osobę)                1.056 zł. netto

 

 Pomoc żywnościowa udzielana jest tylko na podstawie skierowań wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieszkańcom z terenu Parafii św. Maksymiliana.  

 

Wydawanie żywności unijnej

 

3-cia dostawa

27.11. wtorek         13.00 do 14.00

28.11. środa            8.00 do 9.00

29.11. czwartek         8.00 do 9.00

                                  15.00 do 16.00

30.11. piątek           8.00 do 8.30

3.12. poniedziałek  13.00 do 13.30

4.12. wtorek             8.00 do 8.30 

16.00 do 16.30

                         

 

Parafia św. Maksymiliana w Oświęcimiu

              III segment zabudowań parafialnych-    
                                         (Ośrodek św. Jana Pawła II)

 


Podsumowanie programu POPŻ

- podprogram 2016

z pomocy skorzystało 574 osoby

wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 28.181,10 kg

- podprogram 2017

z pomocy skorzystało 530 osób

wydano w formie paczek żywność o łącznej wadze 26.629,20 kg