Ks. kard. Franciszek Macharski w dniu 1 lipca 1983 r. powołał do istnienia nową parafię w Oświęcimiu pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Sam też konsekrował nowy kościół w dniu 9 października 1988 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym telegramie z okazji konsekracji kościoła napisał: "Serdecznie błogosławię byłych więźniów Oświęcimia i wszystkich obozów. Błogosławię tych, którzy tej świątyni pragnęli i ze świętym uporem, pośród wielu przeciwności dzieło doprowadzili do końca, poczynając od poświęcenia krzyża w 1958 roku i wcześniej jeszcze. Błogosławię duszpasterzy, ofiarodawców z Polski i z zagranicy, wykonawców, wszystkich, którzy modlitwami, pracą, ofiarą świątynię tę budowali. Błogosławię całą parafię, błogosławię wszystkich pielgrzymów."

Miło nam, że możemy odwiedzającym naszą stronę internetową przekazać wiadomości o życiu naszej wspólnoty parafialnej i jej wielkim Patronie.

Zapraszamy 

Razem dla Afryki

Ks. Dawid OKULLU w parafii św. Maksymiliana Męczennika
w Oświęcimiu - 15.10.2017 r.

 x.dawid

x.dawid 1

Fundacja   Razem   dla   Afryki wspiera działania organizacji prowadzonej   przez   ks.   Davida   Okullu, a obecnie, w ramach przypadającego w październiku Tygodnia Misyjnego, pragniemy zaprosić ks. Davida Okullu do Polski, aby podzielił się z wiernymi w Polsce doświadczeniem pracy duszpasterskiej w Ugandzie, opowiedział o sytuacji ludzi, i jeśli wola Boża pozwoli, aby udało się mu zebrać fundusze na   wybudowanie   kolejnej studni oraz na projekty, prowadzone przez jego organizację (edukacja, pomoc ofiarom konfliktu, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, rolnictwo).   Nasza   Fundacja   aktywnie wspiera działalność charytatywną ks. Davida, a znając tamtejsze realia, pragniemy pomóc w działaniach na rzecz polepszenia warunków życia, w tym doświadczonym ubóstwem i wojenną traumą, rejonie.

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

Zespół Razem dla Afryki
Krzysztof Błażyca, Adrian Seliga, Monika Łoboda

Dzień Papieski 2017

Tegoroczny XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Na początku warto podkreślić, że już samo sformułowanie hasła jest znamienne. Ma stanowić zaproszenie i znak tego, że poprzez Dzień Papieski docieramy do głębi nauczania Papieża Polaka. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego jest cytatem z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte (czyli: na początku nowego tysiąclecia) - dokumentu podpisanego przez św. Jana Pawła II
6 stycznia 2001 roku.

Czytaj więcej: Dzień Papieski 2017

35. rocznica kanonizacji św. Maksymiliana

Wdzięczni Bogu za dar świętości o. Maksymiliana Marii Kolbe

 

Uwielbiamy więc dzisiaj wielkie dzieło Boże w człowieku. Wobec nas wszystkich, tu zgromadzonych, Ojciec Maksymilian Kolbe podnosi swój "kielich zbawienia", w którym zawiera się ofiara całego jego życia, przypieczętowanego męczeńską śmiercią "za brata".

Do tej ostatecznej ofiary gotował się Maksymilian, idąc za Chrystusem od najmłodszych lat swego życia w Polsce.

Czytaj więcej: 35. rocznica kanonizacji św. Maksymiliana